SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Wiadomości z Kongresu ASTRO.

30 września 2019
  • Długotrwałe leczenie hormonalne zwiększa ryzyko śmierci mężczyzn z niskim poziomem PSA po chirurgicznym leczeniu raka gruczołu krokowego.

https://www.astro.org/News-and-Publications/News-and-Media-Center/News-Releases/2019/Long-term-hormone-therapy-increases-mortality-risk

  • Nieinwazyjna radioterapia (SBRT) powoduje długotrwałe korzyści u chorych z arytmią serca wysokiego ryzyka (arytmią komorową).

https://www.astro.org/News-and-Publications/News-and-Media-Center/News-Releases/2019/Noninvasive-radiation-treatment-offers-long-term-b

  • Podobny poziom satysfakcji z efektu kosmetycznego wśród kobiet poddanych częściowemu lub całkowitemu napromienianiu piersi po zabiegu usunięcia guza.

https://www.astro.org/News-and-Publications/News-and-Media-Center/News-Releases/2019/Women-equally-satisfied-with-cosmetic-results-of-b

  • W badaniu prospektywnym z randomizacją ORIOLE potwierdzono efektywność wysokodawkowej radioterapii (SBRT) u chorych z rozsianym rakiem gruczołu krokowego (choroba oligometastatyczna).

https://www.astro.org/News-and-Publications/News-and-Media-Center/News-Releases/2019/Trial-reports-randomized-evidence-high-dose-radiat

  • Zastosowanie radioterapii (SBRT) po immunoterapii w rozsianym raku płuca wydłużyło u części chorych czas wolny do progresji.

https://www.astro.org/News-and-Publications/News-and-Media-Center/News-Releases/2019/Adding-radiation-after-immunotherapy-improves-prog

  • Sztuczna inteligencja trafnie przewidziała działania uboczne radioterapii u chorych na nowotwory regionu głowy i szyi.

https://www.astro.org/News-and-Publications/News-and-Media-Center/News-Releases/2019/Artificial-Intelligence-accurately-predicts-radiat