SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Wiadomości z konferencji World Lung Cancer Conference.

3 października 2019
  • Niwolumab w połączeniu z ipilimumabem jest bezpieczną opcją leczenia pierwszej linii chorych na raka płuca z chorobami współtowarzyszącymi.

https://www.iaslc.org/About-IASLC/News-Detail/nivolumab-combined-with-ipilimumab-safe-as-first-line-therapy-for-lung-cancer-patients-with-comorbid-diseases

  • Najnowsze dane z badania KEYNOTE 021 nie potwierdzają związku odpowiedzi na leczenie z obciążeniem guza mutacjami (TMB,Tumor Mutational Burden).

https://www.iaslc.org/About-IASLC/News-Detail/new-keynote-021-data-shows-no-association-with-tumor-mutational-burden

  • W badaniu BioMILD wykazano, iż skrining raka płuca z użyciem testu krwi obwodowej microRNA wzmacnia efekt profilaktyki.

https://www.iaslc.org/About-IASLC/News-Detail/biomild-trial-demonstrates-lung-cancer-screening-using-microrna-blood-test-enhances-prevention-effort

  • Leczenie durwalumabem w połączeniu z chemioterapią miało wpływ na poprawę przeżycia całkowitego chorych na drobnokomórkowego raka płuca (postać rozległa).

https://www.iaslc.org/About-IASLC/News-Detail/durvalumab-combined-with-chemotherapy-improves-overall-survival-in-patients-with-extensive-lung-stage-cancer-first-line-treatment-reduces-mortality-risk-by-27-percent

  • Model skriningu raka płuca preferowany w Europie wpływa na wykrycie większej liczby nowotworów niż model preferowany w USA.

https://www.iaslc.org/About-IASLC/News-Detail/lung-cancer-screening-model-favored-in-europe-detects-more-cancers-than-one-preferred-in-the-united-states

  • Małoinwazyjna chirurgia w raku płuca VATS wpływa na zmniejszenie powikłań i skrócenie hospitalizacji w porównaniu do techniki chirurgii otwartej.

https://www.iaslc.org/About-IASLC/News-Detail/keynote-024-three-year-survival-update-pembrolizumab-effective-as-first-line-therapy-for-advanced-nonsmall-cell-lung-cancer

  • U chorych na raka płuca leczonych niwolumabem stwierdzono 5-krotnie dłuższy czas przeżycia całkowitego w porównaniu do leczonych chemioterapią.

https://www.iaslc.org/About-IASLC/News-Detail/patients-taking-nivolumab-experience-five-fold-increase-in-overall-survival-compared-to-chemotherapy

  • Przeżycie 3-letnie w badaniu KEYNOTE-024 potwierdza efektywność leczenia pierwszej linii pembrolizumabem chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca.

https://www.iaslc.org/About-IASLC/News-Detail/keynote-024-three-year-survival-update-pembrolizumab-effective-as-first-line-therapy-for-advanced-nonsmall-cell-lung-cancer

  • Jedna trzecia respondentów ankiety nie zna zaleceń medycyny opartej na faktach, zalecających stosowanie testów molekularnych w raku płuca.

https://www.iaslc.org/About-IASLC/News-Detail/knowledge-of-molecular-testing-for-lung-cancer-strong-but-not-universal

  • Deklaracja IASLC na temat zaprzestania palenia tytoniu po diagnozie nowotworu.

https://www.iaslc.org/About-IASLC/News-Detail/declaration-from-iaslc-tobacco-cessation-after-cancer-diagnosis