SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Wiadomości z EMA

10 października 2012

Komitet CHMP zaleca rejestrację preparatu aksytynib firmy Pfizer do leczenia chorych na zaawansowanego raka nerki po niepowodzeniu wcześniejszego leczenia sunitynibem lub cytokinami.
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/002406/WC500132191.pdf