SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Ważne informacje FDA.

17 września 2020

Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności - FDA:

  • ostrzega pracowników służby zdrowia, naukowców zaangażowanych w badania onkologiczne oraz pacjentów, że nie wykazano korzyści z leczenia w badaniu klinicznym IMpassion131, analizującym stosowanie preparatu atezolizumab (Tecentriq firmy Roche) w skojarzeniu z paklitakselem u wcześniej nieleczonych chorych na nieoperacyjnego, miejscowo zaawansowanego lub rozsianego, potrójnie ujemnego (mTNBC) raka piersi,

https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-issues-alert-about-efficacy-and-potential-safety-concerns-atezolizumab-combination-paclitaxel

  • przedstawiła zaktualizowaną analizę raportów na temat chorób związanych z implantami piersi, w tym chłoniaków.

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-updates-analysis-medical-device-reports-breast-implant-illness-and-breast-implant-associated