SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

„Tamoxifen with radiotherapy compared with Tamoxifen alone in elderly women with early-stage breast cancer treated with breast conserving surgery: A systematic review and meta-analysis.”

6 czerwca 2017

Chesney T. i wsp. „Tamoxifen with radiotherapy compared with Tamoxifen alone in elderly women with early-stage breast cancer treated with breast conserving surgery: A systematic review and meta-analysis.”

Autorzy metaanalizy podczas systematycznego przeglądu literatury dokonanego w 2016 roku zidentyfikowali cztery kontrolowane badania z randomizacją (RCT) oceniające wpływ radioterapii adiuwantowej na wznowę choroby i czas przeżycia chorych ≥70 r.ż. na wczesnego HR- dodatniego raka piersi poddanych leczeniu oszczędzajacemu (BCS), otrzymujących tamoksyfen. W badaniach tych o niskim ryzyku błędu systematycznego zgromadzono dane 2387 chorych. Tamoksyfen w połączeniu z radioterapią zmniejszył w porównaniu do tamoksyfenu w monoterapii liczbę wznów raka piersi w 5 roku obserwacji z 60 do 10 (95% CI; 6–20) na 1000 chorych (RR=0,18; 95% CI; 0,10–0.,4; 4 badania, n=2387). Efekt ten utrzymywał się w 10 roku obserwacji (RR=0,27; 95% CI; 0,13–0,54; 2 badania, n=891). Radioterapia w niewielkim stopniu zmniejszała liczbę wznów w okolicy pachy z 12 do 3 (95% CI; 1–10) na 1000 w 5 roku (RR=0,28; 95% CI; 0,10–0,81; 3 badania, n=2287). Radioterapia nie miała natomiast wpływu na wznowy odległe (RR=1,49; 95% CI; 0,87–2,54; 3 badania, n=2287) oraz czas przeżycia całkowitego (RR=0,98; 95% CI; 0,79–1,22; 3 badana, n=2287). Autorzy podsumowują, że zmniejszenie ryzyka wznowy w piersi i w dole pachowym u chorych poddanych adiuwantowej radioterapii przy jednoczesnym braku zmniejszenia ryzyka przerzutów odległych i poprawy czasu przeżycia całkowitego powinny być brane pod uwagę u chorych na wczesnego raka piersi powyżej 70 r.ż. przy podejmowaniu decyzji o rezygnacji ze stosowania radioterapii adiuwantowej.

Radiotherapy and Oncology –April 2017Volume 123, Issue 1, Pages 1–9 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.radonc.2017.02.019

http://www.thegreenjournal.com/article/S0167-8140(17)30098-1/fulltext