SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Świadczenia gwarantowane obejmujące kompleksowe leczenie raka piersi.

27 marca 2020

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji został opublikowany raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

- świadczenia gwarantowane obejmujące kompleksowe leczenie raka piersi (Breast Cancer Unit).

http://www.aotm.gov.pl/www/komunikat-raport-ustalenie-taryfy-swiadczen-bcu/