SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Supertalenty w Medycynie.

22 kwietnia 2021

Szanowni Państwo,

konkurs Supertalenty w Medycynie to prestiżowy plebiscyt organizowany przez redakcję "Pulsu Medycyny" od 2012 roku. Jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie liderów młodego pokolenia lekarzy (do 39 roku życia), którzy dzięki swojej wiedzy, umiejętnościom i predyspozycjom będą wpływać na zmiany w sektorze ochrony zdrowia w Polsce w najbliższych latach.

Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 30 kwietnia 2021 roku.

Udział w konkursie można zgłaszać osobiście (formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://pulsmedycyny.pl/supertalenty/rejestracja ). Prawo do nominowania kandydatów mają także osoby trzecie (w szczególności uczelnie, promotorzy, pracodawcy oraz organizacje społeczne lub zawodowe), pod warunkiem uzyskania zgody na udział w konkursie nominowanego kandydata.

Sylwetki kandydatów poznają jedynie członkowie jury, którzy wyłonią dziesięciu laureatów konkursu. W skład jury wejdą przedstawiciele „Pulsu Medycyny” oraz liderzy opinii i eksperci środowiska medycznego, powołani przez redakcję. Jurorzy dokonają oceny kandydatur w trzech kategoriach: osiągnięcia naukowe (pod uwagę są brane m.in. zdobyte granty, stypendia, publikacje, nagrody), zaangażowanie w działalność w przestrzeni publicznej (m.in. działalność charytatywną, w stowarzyszeniach), perspektywy dalszego rozwoju (szanse na wpływy w sektorze ochrony zdrowia w najbliższych latach).
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2021r.

Informacje o zwycięzcach konkursu ukażą się także na łamach „Pulsu Medycyny” oraz na stronie internetowej www.pulsmedycyny.pl
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie Supertalenty w Medycynie.

Dodatkowe informacje dotyczące zgłoszeń oraz przebiegu konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: +48 605948188, lub adresem mailowym