SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Supertalenty w Medycynie.

10 kwietnia 2018

Supertalenty w Medycynie http://supertalenty.pulsmedycyny.pl/4428675,9191,supertalenty-w-medycynie to prestiżowy konkurs organizowany przez redakcję "Pulsu Medycyny" od 2012 roku. Jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie liderów młodego pokolenia lekarzy oraz absolwentów kierunków pokrewnych medycynie (do 39 roku życia), którzy dzięki swojej wiedzy, umiejętnościom i predyspozycjom będą wpływać na zmiany w sektorze ochrony zdrowia w Polsce w najbliższych latach.

Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 15 kwietnia br. Udział w konkursie można zgłaszać osobiście (formularz zgłoszeniowy: http://supertalenty.pulsmedycyny.pl/4428673,67323,zgloszenie-do-konkursu-supertalenty-w-medycynie-2018). Prawo do nominowania kandydatów mają także osoby trzecie (w szczególności uczelnie, promotorzy, pracodawcy oraz organizacje społeczne lub zawodowe), pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody na udział w konkursie nominowanego kandydata.

Sylwetki kandydatów poznają jedynie członkowie jury, którzy wyłonią dziesięciu laureatów konkursu. W skład jury wchodzą przedstawiciele „Pulsu Medycyny” oraz liderzy opinii i eksperci środowiska medycznego, powołani przez redakcję. Jurorzy dokonają oceny kandydatur w trzech kategoriach: osiągnięcia naukowe (pod uwagę są brane m.in. zdobyte granty, stypendia, publikacje, nagrody), zaangażowanie w działalność w przestrzeni publicznej (m.in. działalność charytatywną, w stowarzyszeniach), perspektywy dalszego rozwoju (szanse na wpływy w sektorze ochrony zdrowia w najbliższych latach).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2018 r., a wyróżnienia zostaną wręczone podczas uroczystej gali, która odbędzie się w Warszawie. Informacja o zwycięzcach konkursu ukaże się także na łamach „Pulsu Medycyny” oraz na stronie internetowej www.pulsmedycyny.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie Supertalenty w Medycynie.

Dodatkowe informacje dotyczące zgłoszeń oraz przebiegu konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 691 467 120 oraz