SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Stanowisko PTO.

26 marca 2021

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Onkologicznego w sprawie opodatkowania wyrobów tytoniowych i innych czynników szkodliwych dla zdrowia.

https://pto.med.pl/stanowisko-pto-w-sprawie-opodatkowania-wyrobow-tytoniowych-i-innych-czynnikow-szkodliwych-dla