SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Stanowisko ASCO.

12 lutego 2019

Stanowisko Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO) na temat nowych faktów, potwierdzających związek otyłości z nowotworami.

https://www.asco.org/about-asco/press-center/news-releases/statement-american-society-clinical-oncology-asco-president