SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Sekcja Młodych Onkologów PTOK.

5 maja 2020

Sekcja Młodych Onkologów w ramach PTOK.

Miło nam poinformować, że w ramach Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej została powołana nowa sekcja dedykowana Młodym Onkologom.

Celem sekcji jest przede wszystkim integracja środowiska młodych onkologów oraz reprezentowanie ich interesów poprzez promowanie inicjatyw edukacyjnych i naukowych oraz wsparcie rozwoju zawodowego. Do sekcji zapraszamy wszystkich członków PTOK spełniających kryterium młodego onkologa wg. definicji ESMO tj. poniżej 40 r.ż.

Wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do Sekcji zapraszamy do wypełnienia formularza: https://link.do/bWsGP

oraz do dołączenia do grupy na Facebook :

https://www.facebook.com/groups/199440167931464/

W razie pytań, pomysłów i chęci zaangażowania w organizację sekcji zapraszamy do kontaktu:

Zarząd Sekcji:

Przewodniczący Zarządu Sekcji - lek. Paweł Sobczuk

(Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie)

Sekretarz Zarządu Sekcji - lek. Anna Brodziak

(Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie)

Skarbnik Zarządu Sekcji - lek. Joanna Kiszka

(Podkarpackie Centrum Onkologii w Rzeszowie)

Komisja Rewizyjna Sekcji:

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Sekcji - lek. Angelika Gawlik-Urban

(Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu)

Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Sekcji - lek. Małgorzata Osmola

(Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)

Członek Komisji Rewizyjnej - dr n. med. Dawid Sigorski

(Szpital MSWiA w Olsztynie, Katedra Onkologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie)