SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Rozszerzenie wskazania refundacyjnego

6 marca 2013

Dnia 22 lutego ukazało się Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2013 roku, na mocy którego rozszerzone zostało wskazanie refundacyjne o zastosowanie leku TARCEVA (erlotynib) w pierwszej linii leczenia chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca z aktywującymi mutacjami w genie EGFR, w ramach obecnie zakontraktowanego Programu Lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10, C-34)”.

Link: http://dziennikmz.mz.gov.pl/actdetails.html;jsessionid=3A3499641B4EFEE39090088DA843C9D3?year=2013&act=10