SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

„Randomized, Controlled, Double-Blind, Cross-Over Trial Assessing Treatment Preference for Pazopanib Versus Sunitinib in Patients With Metastatic Renal Cell Carcinoma: PISCES Study.”

18 kwietnia 2014

Escudier B. i wsp. „Randomized, Controlled, Double-Blind, Cross-Over Trial Assessing Treatment Preference for Pazopanib Versus Sunitinib in Patients With Metastatic Renal Cell Carcinoma: PISCES Study.”

Chorzy na raka nerkowokomórkowego uczestniczący w badaniu typu crossover preferowali leczenie pazopanibem w porównaniu z sunitynibem, głównie z uwagi na wyższą jakość życia i mniejsze nasilenie objawów niepożądanych.

http://jco.ascopubs.org/content/early/2014/03/28/JCO.2013.50.8267.abstract

Journal of Clinical Oncology – Published online before printMarch 31, 2014, doi:10.1200/JCO.2013.50.8267