SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Rak piersi rozpoznany w trakcie ciąży – rokowanie porównywalne do ogólnej populacji chorych.

16 października 2013

Rak piersi rozpoznany w trakcie ciąży – rokowanie porównywalne do ogólnej populacji chorych.

W międzynarodowym badaniu obserwacyjnym analizie poddano 311 pacjentek, u których raka piersi rozpoznano w trakcie ciąży oraz 865 chorych, które nie były ciężarne w momencie rozpoznania choroby. Limit wieku kwalifikujący chore do analizy wynosił 45 lat.

Odsetek 5-letnich przeżyć całkowitych wynosił 78% (ciężarne) i 81% (pozostałe chore). Nie stwierdzono istotnych różnic w zakresie względnego ryzyka zgonu pomiędzy obiema grupami – HR 1,19 (95% CI 0,73-1,93; p=0,51).

Odsetek 5-letnich przeżyć wolnych od progresji wynosił 65% (ciężarne) i 71% (pozostałe chore) – HR 1,34 (95%CI 0,93-1,91; p=0,14).

Powyższe badanie stanowi kolejny dowód na zasadność stosowania standardowego leczenia onkologicznego u ciężarnych z rozpoznaniem raka piersi. Szereg danych dostępnych w literaturze potwierdza bezpieczeństwo leczenia systemowego zarówno w stosunku do ciężarnych jak i do dzieci. Co więcej, u ciężarnych poddawanych chemioterapii rzadziej dochodzi do przedwczesnych porodów niż w ogólnej populacji co dodatkowo wydaje się poprawiać rokowanie noworodków.

Podsumowując - rak piersi rozpoznany w trakcie ciąży może być skutecznie leczony, ciąża nie jest zagrożona, nie zwiększa się ilość powikłań okołoporodowych, a rokowania dla matki i dziecka są korzystne.

Amant T et al. J Clin Oncol 2013;31:2532 http://jco.ascopubs.org/content/early/2013/04/22/JCO.2012.45.6335.full.pdf

Piotr Wysocki