SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Rada Przejrzystości AOTMiT na temat Breast Cancer Unit.

13 stycznia 2020

Na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2019 r. Rada Przejrzystości AOTMiT omówiła przedstawiony materiał pn. „Identyfikacja czynników wpływających na koszt hospitalizacji pacjenta, w ramach projektu «Ustalenie kosztów rzeczywistych i nowy model taryfikacji»”. Rada zapoznała się również z zebranymi danymi w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących leczenie raka piersi (Breast Cancer Unit) i uznała, że zebrane dane są wystarczające do przygotowania raportu w sprawie taryfy świadczeń.

http://www.aotm.gov.pl/www/komunikat-rt-19-12-2019/