SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Rada Przejrzystości AOTM uznała za zasadne finansowanie kolejnego świadczenia.

9 kwietnia 2013

Podczas 8. posiedzenia Rady Przejrzystości uznano między innymi za zasadne finansowanie świadczenia pod nazwą: „Chemioterapia perfuzyjna kończynowa w hipertermii (KCPH)" .
http://www.aotm.gov.pl/index.php?id=715