SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Przegląd zaleceń opublikowany przez EMA.

10 stycznia 2019

Europejska Agencja Leków - EMA opublikowała przegląd najważniejszych zaleceń wydanych w 2018 roku, dotyczących zezwoleń i monitorowania bezpieczeństwa leków stosowanych u ludzi.

https://www.ema.europa.eu/en/news/human-medicines-highlights-2018