SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Projekt zaleceń przedstawiony przez EMA.

13 maja 2014

Europejska Agencja Medyczna (EMA) przedstawiła projekt zaleceń stosowania całkowitej odpowiedzi patologicznej, jako punktu końcowego w badaniach klinicznych, dotyczących leczenia neoadjuwantowego chorych na raka piersi.

http://www.ema.europa.eu/ema/doc_index.jsp?curl=pages/includes/document/document_detail.jsp?webContentId=WC500165781&murl=menus/document_library/document_library.jsp&mid=0b01ac058009a3dc