SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Preparat afatynib znalazł się w nowym projekcie zaleceń NICE.

25 marca 2014

Afatynib znalazł się w projekcie zaleceń wydanych przez Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii - NICE w leczeniu chorych na zaawansowanego lub przerzutowego, niedrobnokomórkowego raka płuca z potwierdzoną mutacja w genie EGFR, uprzednio nie leczonych inhibitorami kinazy tyrozynowej.

http://www.nice.org.uk/newsroom/pressreleases/NICEDraftGuidanceRecommendsNewTreatmentForLungCancer.jsp