SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji AOTMiT.

15 lipca 2019

W dniu 10 lipca 2019 r. odbyło się 8/2019 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji AOTMiT, którego porządek obrad obejmował, między innymi, omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących świadczenia hospitalizacji do chemioterapii i radioterapii.

http://www.aotm.gov.pl/www/8-2019-posiedzenie-rady-ds-taryfikacji/