SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Posiedzenie Rady do spraw Taryfikacji AOTMiT.

10 lipca 2020

W dniu 9 lipca 2020 r. odbyło się 5/2020 posiedzenie Rady do spraw Taryfikacji AOTMiT porządek obrad będzie obejmował omówienie wyników analizy „Porównanie kosztów ponoszonych przez ośrodki onkologiczne oraz pozostałe podmioty, w oparciu o ogólne dane finansowo-księgowe”.

http://www.aotm.gov.pl/www/05-2020-posiedzenie-rady-ds-taryfikacji/