SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

"Overall Survival with Durvalumab after Chemoradiotherapy in Stage III NSCLC."

11 października 2018

Antonia S. i wsp. Overall Survival with Durvalumab after Chemoradiotherapy in Stage III NSCLC.

We wcześniejszej analizie przeprowadzonej w badaniu III fazy kontrolowanego placebo PACIFIC stwierdzono, że zastosowanie durwalumabu u chorych na nieoperacyjnego niedrobnokomórkowego raka płuca w III stopniu zaawansowania, u których nie nastąpiła progresja po wcześniejszej jednoczasowej radiochemioterapii istotnie wpłynęło na wydłużenie czasu wolnego od progresji. Po medianie czasu obserwacji, wynoszącej 25,2 miesiąca potwierdzono statystycznie istotne wydłużenie czasu przeżycia całkowitego w grupie chorych leczonych durwalumabem (n=473) w porównaniu do placebo (n=236, HR=0,68; 99,73% CI; 0,47 – 0,997; p=0,0025).

New England Journal of Medicine September 25, 2018 ; DOI: 10.1056/NEJMoa1809697

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1809697