SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Order Orła Białego dla profesora Andrzeja Kułakowskiego.

4 maja 2020

Orderem Orła Białego w uznaniu znamienitych zasług dla polskiej onkologii, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej oraz popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie odznaczony został prof. dr hab. Andrzej KUŁAKOWSKI.

https://www.pib-nio.pl/order-orla-bialego-dla-profesora-andrzeja-kulakowskiego/