SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

„Optimal Duration and Timing of Adjuvant Chemotherapy After Definitive Surgery for Ductal Adenocarcinoma of the Pancreas: Ongoing Lessons From the ESPAC-3 Study.“

21 stycznia 2014

Valle JW i wsp. „Optimal Duration and Timing of Adjuvant Chemotherapy After Definitive Surgery for Ductal Adenocarcinoma of the Pancreas: Ongoing Lessons From the ESPAC-3 Study.“

Nie wykazano istotnych różnic w rokowaniu chorych w zależności od momentu rozpoczęcia leczenia uzupełniającego. Podanie mniejszej ilości kursów chemioterapii niż sześć miało istotny, niekorzystny wpływ na rokowanie chorych na raka trzustki.

Komentarz do artykułu przygotowany przez prof. P. Wysockiego jest dostępny w Kurierze Onkologicznym PTOK (aplikacja mobilna).

http://jco.ascopubs.org/content/early/2014/01/13/JCO.2013.50.7657.abstract?sid=f3734f67-6b1c-4f4a-9091-b1567113df88

Journal of Clinical Oncology - published online before print January 13, 2014, doi: 10.1200/JCO.2013.50.7657