SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Opinie Rady Przejrzystości AOTMiT.

29 września 2020

Na posiedzeniu w dniu 28 września 2020 r. Rada Przejrzystości AOTMiT:

- uchwaliła opinię nr 248/2020 w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Tagrisso (ozymertynib) we wskazaniu rak gruczołowy płuca z przerzutami (ICD-10: C34.8) z mutacją w eksonie 20 genu EGFR [p.H773_V774insH (c2319_2320insCAC)],

https://www.aotm.gov.pl/aktualnosci/najnowsze/opinia-rady-przejrzystosci-tagrisso-ozymertynib-3/

- wydała opinię 123/2020 w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Keytruda (pembrolizumab), koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji á 25 mg/ml, fiolka á 4 ml, we wskazaniu: rak płaskonabłonkowy tchawicy (ICD-10: C33) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej.

https://www.aotm.gov.pl/aktualnosci/najnowsze/opinia-agencji-keytruda-pembrolizumab-koncentrat-do-sporzadzania-roztworu-do-infuzji-a-25-mg-ml-fiolka-a-4-ml/