SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Opinia kliniczna rekomendująca wykonywanie testów diagnostycznych mutacji w genie EGFR

28 lutego 2012

1/ 8 kwietnia 2011 American Society of Clinical Oncology wydało tymczasową opinię kliniczną rekomendującą wykonywanie testów diagnostycznych mutacji w genie EGFR przed podjęciem decyzji o zastosowaniu leków ukierunkowanych molekularnie w leczeniu pierwszego rzutu u chorych na zaawansowanego raka płuca.

http://www.asco.org/ASCOv2/Press+Center/Latest+News+Releases/ASCO+News/ASCO+Issues+Provisional+Clinical+Opinion+Recommending+EGFR+Mutation+Testing+Prior+to+Use+of+First-Line+Targeted+Drugs+for+Advanced+Lung+Cancer