SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Oddział Badań Wczesnych Faz Srebrnym Liderem Ochrony Zdrowia.

7 maja 2018

Wśród laureatów 12. edycji Konkursu Liderów Ochrony Zdrowia znalazło się w kategorii „Innowacyjne Pomysły w Ochronie Zdrowia” - Srebrny Lider:

Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie - Oddział Badań Wczesnych Faz.

https://www.osoz.pl/osoz/web/osoz-cms/wiadomosci/-/asset_publisher/7Ixo/content/wreczono-nagrody-lider&-243-w-ochrony-zdrowia-2018;jsessionid=D60683D19F016B55CF1958520B47FB62.tc6035_base?redirect=%2Fosoz%2Fweb%2Fosoz-cms%2Fwiadomosci%2F