SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Obwieszczenie Ministra Zdrowia .

7 marca 2013

Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2013. Wśród nowych jednostek chorobowych, których leczenie włączone zostało do wykazu programów lekowych znajdują się między innymi:

- "Leczenie czerniaka złośliwego skóry” - refundacją objęty zostanie nowy lek zawierający wemurafenib,

- "Leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika” - w ramach nowego programu lekowego refundacją objęty zostanie lek zawierający bewacyzumab,

- „Leczenie raka nerki" - refundacją objęty zostanie nowy lek zawierający pazopanib w I i II linii (po nieskutecznym leczeniu cytokinami),

- „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca” - refundacją objęty zostanie lek zawierający erlotynib w pierwszej linii leczenia w ramach istniejącego programu lekowego.

Rozszerzono również wskazanie objęte refundacją we wczesnym raku piersi w I rzucie hormonoterapii (substancja czynna: letrozol – 1 produkt) jako kolejne odpowiedniki produktów refundowanych w tym wskazaniu.

http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m111111&ms=&ml=pl&mi=&mx=0&mt=&my=26&ma=031552