SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Nowe zalecenia NICE.

30 listopada 2020

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii - NICE:

  • opublikował zalecenia stosowania preparatu:

- pembrolizumab u wcześniej nie leczonych chorych na rozsianego lub nieoperacyjnego nawrotowego, płaskonabłonkowego raka regionów głowy i szyi,

https://www.nice.org.uk/guidance/TA661

- darolutamid z terapią ADT u chorych na nie rozsianego raka gruczołu krokowego z nawrotami hormonów;

https://www.nice.org.uk/guidance/TA660

  • przerwał opracowanie zaleceń stosowania preparatu durwalumab w schematach u nie leczonych chorych na rozległego drobnokomórkowego raka płuca z powodu wycofania wniosku przez firmę AstraZeneca.

https://www.nice.org.uk/guidance/TA662