SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Nowe zalecenia NICE.

10 listopada 2020

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii - NICE:

  • opublikował zalecenia stosowania:

- w karcenomatozie otrzewnej dootrzewnowej aerozolowej chemioterapii pod ciśnieniem,

https://www.nice.org.uk/guidance/ipg681/chapter/1-Recommendations

- strategii testowania syndromu Lynch’a u chorych z rakiem endometrium;

https://www.nice.org.uk/guidance/DG42

  • prowadzi publiczne konsultacje zaleceń stosowania preparatu:

- awapritynib w leczeniu chorych na nieoperacyjne lub rozsiane nowotwory podścieliskowe układu pokarmowego,

https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-ta10523/consultation/html-content-2

- niwolumab w leczeniu adiuwantowym u chorych po doszczętnej resekcji czerniaka z zajętymi węzłami chłonnymi lub choroba rozsianą,

https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-ta10644/consultation/html-content

- niwolumab u wcześniej leczonych chorych na nieoperacyjnego zaawansowanego raka przełyku.

https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-ta10222/consultation/html-content-3