SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Nowe zalecenia NICE.

15 października 2020

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii - NICE:

  • opublikował zalecenia stosowania preparatu pembrolizumab w skojarzeniu z aksytynibem u wcześniej nieleczonych chorych na zaawansowanego raka nerkowokomórkowego,

https://www.nice.org.uk/guidance/TA650

  • przerwał opracowanie zaleceń stosowania preparatu alpelisyb w skojarzeniu z fulwestrantem u chorych na HR-dodatniego, HER2-ujemnego, PIK3CA-dodatniego zaawansowanego raka piersi z powodu niedostarczenie dokumentacji przez firmę Novartis.

https://www.nice.org.uk/guidance/TA652