SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Nowe zalecenia NICE.

10 września 2020

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii - NICE:

  • opublikował zalecenia stosowania preparatu awelumab w skojarzeniu z aksytynibem u wcześniej nie leczonych chorych na zaawansowanego raka nerkowokomórkowego,

https://www.nice.org.uk/guidance/TA645

  • prowadzi publiczne konsultacje zaleceń stosowania preparatu enkorafenib w podwójnej lub potrójnej terapii u wcześniej leczonych chorych na BRAF V600E dodatniego, rozsianego raka jelita grubego.

https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-ta10496/consultation/html-content-2