SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Nowe zalecenia NICE.

4 września 2020

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii - NICE:

1/ opublikował zalecenia stosowania preparatu brentuksymab wedotyny (Adcetris firmy Takeda) w połączeniu z cyklofosfamidem, doksorubicyną i prednizonem u wcześniej nie leczonych chorych na systemowego anaplastycznego chłoniaka z dużych komórek;

https://www.nice.org.uk/guidance/ta641

2/ prowadzi publiczne konsultacje zaleceń stosowania:

  • systemu PLASMA do przezcewkowej resekcji gruczołu krokowego,

https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-mt545/consultation/html-content

  • zabiegów chirurgii cytoredukcyjnej wraz HIPEC u chorych z karcynomatozą otrzewnej.

https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-ipg10138/consultation/html-content-2