SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Nowe zalecenia NICE.

20 lipca 2020

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii - NICE:

  • opublikował zalecenia stosowania preparatu:

- atezolizumab z nab-paclitakselem u wcześniej nie leczonych chorych na PD-L1-dodatniego, miejscowo zaawasnowanego lub rozsianego, potrójnie negatywnego raka piersi,

https://www.nice.org.uk/guidance/TA639

- atezolizumab z karboplatyna i etopozydem u wcześniej nie leczonych chorych na drobnokomórkowego raka płuca w stopniu rozsianym;

https://www.nice.org.uk/guidance/TA638

  • prowadzi publiczne konsultacje zaleceń stosowania:

- minimalnie inwazyjnej radykalnej histerektomii we wczesnym raku szyjki macicy,

https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-ipg10131/consultation/html-content-2

- chemosaturacji melfalanem z przeskórną perfuzję tętnicy wątrobowej i izolacja żyły wątrobowej u chorych na pierwotnego lub rozsianego raka wątroby;

https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-ipg10177/consultation/html-content

  • przerwał opracowanie zaleceń stosowania schematu preparatu ramucyrumab z erlotynibem u nie leczonych EGFR-dodatnich chorych na rozsianego, niedrobnokomórkowego raka płuca z powodu niedostarczenie dokumentacji przez firmę Lilly.

https://www.nice.org.uk/guidance/TA635