SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Nowe zalecenia NICE.

18 czerwca 2020

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii - NICE opublikował zalecenia stosowania:

- preparatu larotrektynib chorych z guzami litymi z genem fuzyjnym NTRK (neurotrophic tyrosine receptor kinase),

https://www.nice.org.uk/guidance/TA630

- preparatu trastuzumab emtansine do leczenia adiuwantowego chorych na HER2-dodatniego, wczesnego raka piersi,

https://www.nice.org.uk/guidance/TA632

- systemu Archimedes do wykonywania biopsji zmian podejrzewanych o raka płuca sterowanej obrazem.

https://www.nice.org.uk/advice/mib211/chapter/Summary