SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Nowe zalecenia NICE.

9 października 2019

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii - NICE:

- opublikował zalecenia stosowania preparatu idelalizyb w leczeniu chorych na opornego chłoniaka folikularnego,

https://www.nice.org.uk/guidance/TA604

- prowadzi publiczne konsultacje projektu zaleceń stosowania atezolizumabu z nab-paklitakselem u chorych na PD L1-dodatniego, potrójnie ujemnego, zaawansowanego raka piersi.

https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-ta10433/consultation/html-content-2