SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Nowe zalecenia NICE.

27 września 2019

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii - NICE opublikował:

- zaktualizowane zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne w raku płuca,

https://www.nice.org.uk/guidance/qs17

- zalecenia stosowania preparatu pembrolizumab z karboplatyną i paklitakselem u wcześniej nieleczonych chorych na płaskonabłonkowego, niedrobnokomórkowego raka płuca.

https://www.nice.org.uk/guidance/ta600