SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Nowe zalecenia NICE.

27 maja 2019

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii - NICE opublikował zalecenia stosowania preparatu:

- niwolumab w połączeniu z preparatem ipilimumabew leczeniu pierwszej linii chorych na zaawansowanego raka nerkowokomórkowego,

https://www.nice.org.uk/guidance/TA581

- enzalutamid w opornym na kastrację raku gruczołu krokowego bez przerzutów odległych.

https://www.nice.org.uk/guidance/TA580