SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Nowe zalecenia ESMO.

29 kwietnia 2021

Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej - ESMO opublikowało zaktualizowane zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne u chorych na raka wątrobowokomórkowego.

https://www.annalsofoncology.org/article/S0923-7534(21)00154-X/fulltext