SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Nowe zalecenia ESMO.

23 lutego 2021

Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej - ESMO opublikowało zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne u chorych z rakowiakiem płuca i grasicy.

https://www.annalsofoncology.org/action/showPdf?pii=S0923-7534%2821%2900011-9