SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Nowe władze PTOK.

8 marca 2019

W dniu 8 marca 2019 r. podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej wybrano władze Towarzystwa na kolejną, cztero-letnią kadencję:

1/ Zarząd Główny:

- Prof. Piotr Wysocki - Prezes

- Prof. Andrzej Kawecki - Wiceprezes

- dr Barbara Radecka - Sekretarz

- dr Maryna Rubach - Skrabnik

- prof. Maciej Krzakowski - Redaktor Naczelny czasopisma

- dr Wiesław Bal - Przewodniczący Oddziału Śląskiego

- dr Michał Jarząb - Członek Zarządu

- dr Piotr Tomczak - Członek Zarządu

2/ Komisja Rewizyjna:

- dr Elżbieta Wojciechowska-Lampka

- prof. Dariusz M. Kowalski

- prof. Radosław Mądry

3/ Sąd Koleżeński:

- dr Adam Płużański

- prof. Piotr Potemski

- prof. Jan Walewski

- dr Magdalena Krakowska

- dr Kazimierz Drosik