SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Nowe rejestracje FDA.

15 lipca 2021

Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności - FDA zarejestrowała preparat :

- asparaginase erwinia chrysanthemi (recombinant)-rywn (Rylaze firmy Jazz Pharmaceuticals) jako komponent schematu chemioterapii do stosowania u chorych na chłoniaka limfoblastycznego uczulonych na najczęściej dostępne produkty asparaginase pochodzące z E. coli,

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-component-treatment-regimen-most-common-childhood-cancer

- enfortumab wedotyny-ejfv (Padcev firmy Astellas) do leczenia dorosłych chorych na miejscowo zaawansowanego lub rozsianego raka urotelialnego, którzy byli wcześniej leczeni inhibitorami PD-1 lub PD-L1 z chemioterapia opartą na związkach platyny lub nie są kandydatami do leczenia chemioterapią, a wcześniej otrzymali co najmniej jedną linię leczenia.

https://www.fda.gov/drugs/drug-approvals-and-databases/fda-grants-regular-approval-enfortumab-vedotin-ejfv-locally-advanced-or-metastatic-urothelial-cancer