SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Nowe rejestracje FDA.

26 kwietnia 2021

Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności - FDA zarejestrowała:

- preparat niwolumab (Opdivo firmy BMS) w połączeniu z chemioterapią, zawierającą fluoropirymidyny i związki platyny do leczenia chorych na zaawansowanego lub rozsianego raka żołądka, przełyku i gruczolakoraka przełyku,

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-immunotherapy-initial-treatment-gastric-cancer

- w tzw. procedurze przyspieszonej preparat dostarlimab (Jemperli firmy GSK) do leczenia chorych na nawrotowego lub zaawansowanego raka endometrium z cechą dMMR potwierdzoną testem zarejestrowanym przez FDA po lub w trakcie progresji po wcześniejszym leczniu chemioterapią, zawierającą związki platyny.

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-immunotherapy-endometrial-cancer-specific-biomarker