SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Nowe rejestracje FDA.

20 marca 2020

Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności - FDA zarejestrowała:

- preparat nintedanib do leczenia chorych na przewlekłe włóknienie (bliznowacenie) w śródmiąższowej chorobie płuc z fenotypem progresywnym,

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-treatment-group-progressive-interstitial-lung-diseases

- w tzw. procedurze przyspieszonej schemat niwolumabu z ipilimumabem do leczenia chorych na raka watrobowokomórkowego.

https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2020/125554s078lbl.pdf