SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Nowe rejestracje FDA.

8 stycznia 2020

Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności - FDA zarejestrowała preparat:

  • olaparyb do leczenia podtrzymującego dorosłych chorych na rozsianego gruczolakoraka trzustki, u których nie stwierdzono progresji przynajmniej do 16. tygodnia od zakończenia leczenia pierwszej linii chemioterapii opartej na związkach platyny, z potwierdzonymi, z użyciem testu diagnostycznego zatwierdzonego przez FDA, złośliwymi lub podejrzanymi o złośliwość mutacjami germinalnymi BRCA,

https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2019/208558s010lbl.pdf

  • avaprytynib do leczenia dorosłych chorych na nieoperacyjnego lub rozsianego GIST z mutacjami PDGFRA D842V w eksonie 18.

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-targeted-therapy-treat-rare-mutation-patients-gastrointestinal-stromal-tumors