SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Nowe rejestracje EMA.

2 sierpnia 2019

Europejska Agencja Leków - EMA rozszerzyła rejestrację preparatu:

- typiracil o leczenie w monoterapii dorosłych chorych na rozsianego raka jelita grubego wcześniej leczonych lub niekwalifikujących się do leczenia chemioterapią opartą na związkach fluoropirymidyn, oksaliplatyny, irynotekanu, anty-VEGF lub anty-EGFR oraz dorosłych chorych na rozsianego raka żołądka, w tym gruczolakoraka wpustu, którzy wcześniej byli leczeni co najmniej dwoma schematami leczenia systemowego z powodu choroby zaawansowanej;

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/lonsurf

- atezolizumab o leczenie pierwszej linii w połączeniu z:

  • nab-paklitakselem i karboplatyną dorosłych chorych na rozsianego niepłaskonabłonkowego EGFR lub ALK-ujemnego niedrobnokomórkowego raka płuca,
  • z karboplatyną i etopozydem dorosłych chorych na drobnokomórkowego raka płuca (ES-SCLC).

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/tecentriq-1