SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Nowe rejestracje EMA.

3 lipca 2019

Europejska Agencja Leków - EMA zarejestrowała:

- preparat atezolizumab w połączeniu z nab-paklitakselem do leczenia dorosłych chorych na nieoperacyjnego miejscowo zaawansowanego lub zaawansowanego potrójnie negatywnego raka piersi z ekspresją PD-L1 ≥1% nieleczonych wcześniej chemioterapią z powodu choroby rozsianej,

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/tecentriq-0

- gefitynib firmy Mylan,

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/gefitinib-mylan

- docetaksel firmy Accord.

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/docetaxel-accord