SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Nowe rejestracje EMA.

20 maja 2019

Europejska Agencja Leków - EMA:

- rekomenduje wycofanie rejestracji preparatu kabazytaksel firmy Teva) w leczeniu chorych na raka gruczołu krokowego,

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/cabazitaxel-teva

- aktualizuje rejestrację preparatu lapatynib z uwagi na identyfikację błędów w wynikach badania, obejmującego chore w wieku pomenopauzalnym na HR+/HER2+ raka piersi, których stan uległ pogorszeniu pomimo wcześniejszego leczenia trastuzumabem,

https://www.ema.europa.eu/en/news/re-analysis-data-use-breast-cancer-medicine-tyverb-following-treatment-trastuzumab

- zarejestrowała preparat biopodobny pegfilgrastimu firmy Juta.

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/grasustek