SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Nowe rejestracje EMA.

29 kwietnia 2019

Europejska Agencja Leków - EMA:

1. rekomenduje wycofanie rejestracji preparatu olaratumab, który w połączeniu z doksorubicyną nie wydłuża przeżycia chorych na nowotwory tkanek miękkich w porównaniu do doksorubicyny w monoterapii;

https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-withdrawal-marketing-authorisation-cancer-medicine-lartruvo

2. zarejestrowała preparat:

- buprenorfina do leczenia zastępczego w uzależnieniu od opioidów,

https://www.ema.europa.eu/en/news/new-long-lasting-implant-treat-opioid-dependence

- preparat talazoparib do leczenia dorosłych chorych zgerminalnymi mutacjami BRCA1/2 na HER2-ujemnego miejscowo zaawansowamego lub przerzutowego raka piersi.

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/talzenna