SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Nowe rejestracje EMA.

13 marca 2019

Europejska Agencja Leków- EMA:

- rozszerzyła rejestrację preparatu olaparyb o wskazania do stosowania u dorosłych chorych na HER2-ujemnego miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka piersi z germinalnymi mutacjami BRCA1/2,

https://www.ema.europa.eu/en/documents/smop/chmp-post-authorisation-summary-positive-opinion-lynparza-ii-20_en.pdf

- zarejestrowała preparat lorlatynib do leczenia chorych na ALK-dodatniego zaawansowanego, niedrobnokomórkowego raka płuca po wcześniejszym leczeniu innym inhibitorem ALK,

https://www.ema.europa.eu/en/documents/smop-initial/chmp-summary-positive-opinion-lorviqua_en.pdf

- zarejestrowała preparat paklitaksel (Pazenir firmy Teva) do leczenia chorych na rozsianego raka piersi lub niedrobnokomórkowego raka płuca.

https://www.ema.europa.eu/en/documents/smop-initial/chmp-summary-positive-opinion-pazenir_en.pdf